Imielin: 22 241 40 40

Żoliborz: 22 251 00 20

Stokłosy: 22 424 31 75

służew: 22 400 39 95

Stomatologia Rodzinna

Stokłosy

ul. Herbsta 1

02-784 Warszawa

Rejestracja:

22 424 31 75

 

Rejestracja telefoniczna w godzinach:

poniedziałek   8.00 – 20.00

wtorek            8.00 – 20.00

środa              8.00 – 20.00

czwartek         8.00 – 20.00

piątek              8.00 – 20.00

stom.herbsta@gmail.com

Stomatologia Rodzinna

Żoliborz

Ul. Kaliny Jędrusik 7 lokal U2

01-748 Warszawa

Rejestracja:

22 251 00 20

 

Rejestracja telefoniczna w godzinach:

poniedziałek   14.00 – 20.00

wtorek            14.00 – 20.00

środa              14.00 – 20.00

czwartek         14.00 – 20.00

piątek              14.00 – 20.00

stom.kaliny@gmail.com

Stomatologia Rodzinna

Imielin

Al. KEN 51 lokal U19

02-797 Warszawa

Rejestracja:

22 241 40 40

 

Rejestracja telefoniczna w godzinach:

poniedziałek   8.00 – 20.00

wtorek            8.00 – 20.00

środa              8.00 – 20.00

czwartek         8.00 – 20.00

piątek              8.00 – 20.00

stom.ken51@gmail.com

Stomatologia Rodzinna

Mokotów

Ul. Postępu 12D lok. U2

02-676 Warszawa

Rejestracja:

22 861 07 11

 

Rejestracja telefoniczna w godzinach:

poniedziałek  14.00 – 20.00

wtorek            08.00 – 20.00

środa              14.00 – 20.00

czwartek         14.00 – 20.00

piątek              08.00 – 14.00

stom.postepu@gmail.com

Stomatologia Rodzinna

Służew

Ul. Mozarta 1 lokal U1

02-736 Warszawa

Rejestracja:

22 400 39 95

 

Rejestracja telefoniczna w godzinach:

poniedziałek   8.00 – 20.00

wtorek            8.00 – 20.00

środa              8.00 – 20.00

czwartek         8.00 – 20.00

piątek              8.00 – 14.00

stom.mozarta@gmail.com

Stokłosy

UL. HERBSTA 1  

02-784 WARSZAWA

REJESTRACJA: 22 424 31 75

Imielin

AL. KEN 51 LOKAL U19  

02-797 WARSZAWA

REJESTRACJA: 22 241 40 40 

Służew

Ul. Mozarta 1 lok. U1

02-736 Warszawa

tel. 22 400 39 95

Żoliborz

Ul. Kaliny Jędrusik 7 lok. U2

01-748 Warszawa

tel. 22 250 00 20 

Dokumentacja medyczna

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób. Gabinet nie pobiera opłat za wydanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
I kwartał 2020 r.
5331,47 zł
10,66 zł 0,37 zł 2,13 zł

Stomatologia zachowawcza

 • Bezpłatne przeglądy
 • Wypełnienia kompozytowe
 • Leczenie kanałowe
 • Odbudowa zęba
 • Licówki kompozytowe
 • Wybielanie zębów

Stomatologia dziecięca

 • Bezpłatne przeglądy
 • Wizyta adaptacyjna
 • Kolorowe wypełnienie
 • Lakierowanie
 • Lakowanie

Protetyka

 • Korony porcelanowe
 • Mosty porcelanowe
 • Uzupełnienia pełnoceramiczne
 • Protezy całkowite i częściowe
 • Protezy natychmiastowe
 • Protezy szkieletowe i acetalowe

Chirurgia stomatologiczna

 • Usunięcie zęba
 • Usunięcie zęba mądrości
 • Resekcja
 • Palstyka wędzidłeka

Ortodoncja

 • Konsultacje
 • Plany leczenia
 • Aparaty stałe
 • Aparaty ruchome
 • Przygotowanie do zabiegów ortognatycznych
 • Sprowadzanie zatrzymanych zębów

Profilaktyka i estetyka

 • Skaling
 • Piaskowanie
 • Lakierowanie
 • Wybielanie zębów